זאת הייתה הפעם הראשונה – It was the first time – Era la prima volta

זאת הייתה הפעם הראשונה על מונית גדולה עם לוחית ירוקה

It was the first time on a big taxi with green license plates

Era la prima volta su un grande taxi con la targa verde

פעם ראשונה בנסיעה לדרום ההר ולעבר יושבי המערה

first time riding south towards the cave dwellers

La prima volta che viaggiavo verso sud dove abitano nelle caverne

זאת הייתה הפעם הראשונה לישון בבית של פלסטיני בהזמנה

It was the first time to sleep, invited, in a Palestinian home

La prima volta che, invitato, dormivo in una casa palestinese

פעם ראשונה בלי נשק מתחת למיטה

First time without arms under the bed

la prima volta senza armi sotto il letto

זאת הייתה הפעם הראשונה לבנות ביתן אבן על גיבעה

It was the first time to build a dry stone house on a hill

la prima volta che costruivo una casa di pietra su una collina

פעם ראשונה לשחק כדורגל כהסוואה

First time to play football as disguise

la prima volta che giocavo a calcio come un trucco

זאת הייתה הפעם הראשונה ללוות כבשה

It was the first time to escort a sheep

era la prima volta che scortavo una pecora

הפעם הראשונה ליצור פסלי היאחזות לעבר גיבעה שכנה

First time creating statues of resistance towards the next hill

la prima volta che creavo statue di resistenza di fronte a una collina

זאת הייתה הפעם הראשונה לבקש מחיילת להסיר את המסכה

It was the first time asking a soldier to remove her mask

Era la prima volta che chiedevo a una soldata di togliere la sua maschera

פעם ראשונה לבקש שלא יעצרו חבר

First time asking not to arrest a friend

la prima volta che chiedevo di non arrestare un amico

Uri Noy Meir

DSC_0529

foto: Magdalena Stefanova Vassileva

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s